Mad og måltider i Kolding

kok med krydderibælte og plakater med sanserneKolding kommunes plejehjemskøkkener består af 11 meget forskellige sammensatte køkkener men fælles for alle er høj faglighed og en stor interesse i, at skabe veltilberedt mad så borgeren oplever en stjernestund ved hvert måltid.

Køkkenerne på plejehjemmene modtager dele af maden, som f.eks. sauce, kød og biretter, fra produktionskøkkenet Elbo der ligger i Taulov. Resten af døgnets måltider står de enkelte køkkener selv for, så der produceres dagligt smørrebrød, lune retter, små fristelser til vores småt spisende, brunch, mødeforplejning,- ligesom vi bager alt brød og alle vores kager selv.

Vi har også starten en produktion op med dysfagi smørrebrød og franskbrød og er i skrivende stund i gang med at udvide sortimentet med varme retter (kød og grøntsager), kager og små hyggesnack.

Se vores lille pjece om Det gode måltid

Kolding Kommunes Påklædningsetikette

Måltidsværtinder

Siden 2011 har der været sat ekstra fokus på det gode måltid på plejehjemmene i Kolding.morgenmadsanretning

Der blev uddannet ca 100 måltidsværtinder blandt vores plejepersonale og køkkenpersonale. Måltidsværtinderne har en særlig rolle under borgerens måltider, der sikre at tabte funktionsevner ikke forstyrre måltidet,- altså har øje for borgerens individuelle behov, holder gang i måltidet og på den måde skaber et godt og roligt måltidsmiljø.

Der ligger naturligvis en del forberedelse før måltidet, som fysisk placering, borddækning og at menuplanen kendes. Det er også vigtigt at plejeren ikke forstyrres af telefoner, begynder at tømme opvaskemaskinen eller på anden måde forlader bordet under måltiden for at lave andre gøremål

Se en lille film om vores arbejde.