Mad
INDKØB
Måltider
ERNÆRING
SYGDOM
Byens køkken

Køkkenhygiejne

Håndvask, rent køkken, gode rutiner med karklude og viskestykker.

Nedkøling og genopvarmning

Korrekt nedkøling af mad og korrekt genopvarmning.

Fakta og myter

Fakta og myter om brug og genopvarmning af forskellige madvarer som fx spinat og bær.