Private leverandører

Du kan frit vælge, om du vil have maden fra den kommunale leverandør eller fra en af de private leverandører, som er godkendt af kommunen.

Visitationsenheden udleverer oversigt over godkendte leverandører.

Der kan skiftes leverandør med et varsel på løbende måned plus en måned.skilt med dagens menu og flag

 

Du kan finde information om Det Danske Madhus HER