Visitation til madservice

Visitationen

Alle der ønsker, at få leveret mad fra madservice skal tilmeldes gennem visitationsenheden.

Personer, som modtager social pension og opfylder kriterier om visitation til madservice, kan optages i kommunens tilbud om madleverance eller benytte spisemulighederne på cafeerne i områdecentrene.

Der visiteres efter Randers Kommunes kvalitetsstandarder på ældreområdet og du kan læse mere via linket her:

Du kan i forbindelse med måltider få hjælp til tilberedning af morgen- og aftensmad, anretning af varm mad, at spise og oprydning efter måltider.

Der visiteres efter Kvalitetsstandarderne på ældreområdet, Randers Kommune, læs mere HER.

Ønsker du at søge om denne hjælp, kan du kontakte Visitationsenheden på telefon 89 15 25 50.

en gaffel med et hjerte på