Sundhedstjek

Der tilbydes sundhedstjek i sundhedscenteret.

Til samtalen vil du få mulighed for sammen med en sundhedsprofessionel at få afdækket din generelle sundhedstilstand, og om der er områder, du bør have ekstra fokus på. Der vil være mulighed for at fået taget målinger, hvis du ønsker at få et billede af din tilstand, henunder gennem bl.a vægtsammensætning og blodtryk.Forskellige vægte

Hvis det viser sig et behov for en livsstilsændring, vil du få råd og sparring i forhold til dette. Skulle der være et forløb eller tilbud på sundhedscenteret som kunne være relevant for dig, kan du også til sundhedstjekket få informationer om dette.