Visionen for Det Gode Måltid

Det Gode Måltid i Rebild kommune er et tværfagligt samarbejde mellem Center Pleje Omsorg og Center Sundhed Kultur og Fritid.

Målet er at få mere fokus på måltidet, maden og ernæring i hverdagen på ældrecentrene.

frokostanretning

Dette skabes gennem undervisning af personale  og brug af den digitale løsning Måltidshåndbogen

Måltidshåndbogen skal skabe en fælles forståelsesramme omkring Det Gode Måltid, for alle som arbejder på kommunens ældrecentre.