Mad
INDKØB
Måltider
ERNÆRING
SYGDOM
Byens køkken

Medicin og bivirkninger

Får du meget medicin, kan det påvirke din appetit.

Kvalme og mundtørhed

Lider du af kvalme eller mundtørhed, er her nogle gode råd.

Diabetes

Gode råd til dig med diabetes.

KOL og knogleskørhed

Gode råd til dig, der lider af KOL.

Besvær med at tygge og synke

Gode råd, hvis du har problemer med at tygge og synke.

Influenza og lungebetændelse

Sygdomme rammer dig hårdere, når alderen stiger og dit helbred i forvejen er ramt.

Hjerte-kar-sygdomme

Gode råd til dig med en hjerte-kar-sygdom.

Demens

Gode råd til dig, der er ramt af en demenssygdom og dig, der er pårørende.

Cancer

Gode råd til dig med cancer.

Ernæring og sår

Gode ernæringsråd til forebyggelse af tryksår.