Bestilling

Når du er visiteret til at få mad fra Fælleskøkkenet:

  • de tre første uger får du ret 1- 7  med mindre du er på speciel diæt elle kost efter aftale.
  • første gang chaufføren kommer, får du velkomstinformation om Fælleskøkkenet.
  • bestillingsseddlerne leverer chaufføren sammen med din mad.
  • du har mange menuvalg som du kan læse mere om her.
  • når du har udfyldt din bestillingsseddel, aflevere du den til Fælleskøkkenets chauffør.
  • bestillingsseddlerne skal senest sendes tilbage til Fælleskøkkenet?????